Subject :Physics for JEE
Topic :PG Live Contest-1
Contest Code : PG Live Contest-1


merit list

Rank Score Name Reg. ID
1 73 Syamantak KumarPGLC0100461
2 72 kunal goyalPGLC0100279
3 71 akankshPGLC0100184
4 65 radhika jainQGLC0100264
5 64 aman jainQGLC0100201
5 64 Akarsh GoyalQGLC0100037
5 64 Ashish MittalPGLC0100463
7 53 Swadha PandeyPGLC0100475
8 50 AKSHAT PARWALPGLC0100436
9 49 SimranQGLC0100142
10 45 divyansh jainPGLC0100484